YAPILANDIRILMIŞ DİSLEKSİ EĞİTİM PROGRAMI / Y-DEP

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı (Y-DEP),öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özgü geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Y-DEP kişiye özgü, bireyselleştirilmiş bir eğitim programını kapsar. Kendi içinde tutarlı bir değerlendirme, planlama ve uygulamayı barındırır.

 Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programının Amacı: Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin yetkin bir okuyucu, yazar ve bağımsız öğrenen bireyler olması, çocukların bilişsel ve akademik alanlarında kalıcı değişiklikler yapmasını hedeflemektedir. 

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı İşleyişi:

 1. Yapılandırılmış Disleksi Eğitsel Değerlendirme Envanteri / Y-DEDE
 2. Y-DEP Modüler Eğitim
 3. Y-DEP Uygulama Kitapları
 4. Yapılandırılmış Disleksi Eğitsel Modül Değerlendirme Ölçeği / Y- DEMDÖ
 5. Y-DEP Uygulama Materyalleri 

1. Yapılandırılmış Disleksi Eğitsel Değerlendirme Envanteri / Y-DEDE

 • 6-14 yaş özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip olan bireylere Y-DEDE uygulayarak bilişsel performans ve akademik performans ölçeği ile gelişimlerini değerlendirir.

Bilişsel performans Ölçeği sekiz alt ölçekten oluşur; çocuğun bilişsel performansı hakkında ipuçları verir.

 • Lateralizasyon Ölçeği
 • Görsel Algı Ölçeği
 • İşitsel Algı Ölçeği
 • Yönelim Becerisi Ölçeği
 • Görsel Kısa Süreli Bellek Ölçeği
 • İşitsel Kısa Süreli Bellek Ölçeği
 • Fonolojik Farkındalık Ölçeği
 • Çalışma Hızı Ölçeği

Akademik Performans Ölçeği sekiz alt ölçekten oluşur; çocuğun akademik performansı hakkında ipuçları verir.

 • Saat Çizim Ölçeği
 • Zaman Algısı Ölçeği
 • Sesli Okuma Ölçeği
 • Yazılı Anlatım Ölçeği
 • Türkçe Akademik Kazanım Ölçeği-1
 • Türkçe Akademik Kazanım Ölçeği-2
 • Matematik Akademik Kazanım Ölçeği-1
 • Matematik Akademik Kazanım Ölçeği-2 

2. Modüler Eğitim

 • 6-14 yaş grubu disleksili bireylerin eğitimlerini 4 modüler eğitim ile bir veya iki yıllık planlar ve eğitim süreçlerini yapılandırır. 

3. Y-DEP Uygulama Kitapları

 • Bilişsel ve akademik becerileri geliştiren 18 uygulama kitabı ile eğitim sürecini çalışır.

4. Yapılandırılmış Disleksi Eğitsel Modül Değerlendirme Ölçeği (Y- DEMDÖ) 

3 aylık periyotlarla uygulanacak ara değerlendirme ölçeği ile eğitim sürecini denetler. 

5. Y-DEP Uygulama Materyalleri

 • Y-DEP eğitim sürecini somutlaştırır.
 1. Harf Blokları Seti.
 2. Sayı Blokları Seti.
 3. Eşleşme Kartları. 

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı, Orton-Gillingham Yaklaşımını benimsemiştir. Orton-Gillingham işitsel işlemleme, konuşma eksiklikleri ve diğer öğrenme farklılıkları nedeniyle öğrenme zorluğu yaşayan çocuklara özgü tasarlanmış kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Y-DEP, Orton-Gillingham Yaklaşımının ilkelerine göre kurgulanmıştır. ,

Orton-Gillingham Yaklaşımı İlkeleri:

 • Yapılandırılmış,
 • Ardışık,
 • Kümülatif,
 • Açık,
 • Çoklu Algı,
 • Sistematik,
 • Bireyselleştirilmiş,
 • Sürekli Geri Bildirim ve Olumlu Pekiştirme,

Orton-Gillingham yaklaşımından etkilenen birçok okuma-yazma programı vardır. Bunlar: Barton Okuma Yazma Programı, Wilson okuma Sistemi. Bu programlar kendi içinde farklılık gösterse de Orton-Gillingham yaklaşımı ilkelerine göre geliştirilmişlerdir. 

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı Orton-Gillingham yaklaşımında belirtilen ilkeleri kullanır. 


Kaynak: https://ydepdisleksi.com/y-dep-nedir