Kurumumuzda uygulanan M.E.B onaylı ve tamamen ücretsiz olan eğitim programlarımız

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Konuşma Sesi Bozukluğu Gecikmiş Konuşma Kekemelik

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Otizm Asperger Sendromu Atipik Otizm

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Disleksi Diskalkuli Disgrafi

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Hafif İşitme Kaybı Orta İşitme Kaybı Ağır İşitme Kaybı

Zihin Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Orta Düzeyde Zihinsel Engelli Ağır Düzeyde Zihinsel Engelli

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Kaba Motor Beceriler İnce Motor Beceriler İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler