DOĞAL ABA

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların eğitiminde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüler bir yapı ile sunan bir kurumsal danışmanlık modelidir. Kurumsal danışmanlık modelinin temel bileşenleri; müfredat, hizmet içi eğitimler ve  grup süpervizyonlarıdır.


DOĞALABA ilk aşamada özellikle erken çocukluk döneminde olan OSB tanısı almış ya OSB riski altındaki çocukları hedef almaktadır.  

DOĞALABA 12 modülden oluşmaktadır. Bu modüller şu öğrenme alanlarını içermektedir: “Alıcı dil, İfade edici dil, Eşleme, Etkinlik çizelgeleri, Taklit, Oyun, Ortak dikkat, Özbakım, Sosyal beceriler, Yönerge, Öğrenmeye hazırlık ve Ön akademik beceriler” dir”. 

Doğalaba sürecine dahil edilecek öğrencilerin eğitim tür ve saatleri nasıl olmalıdır?

DOĞALABA, OSB gösteren öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları temelinde seans, yarım gün ya da tam gün BİREYSEL ya da GRUP EĞİTİMİ şeklinde uygulanabilmektedir. Modüllerin içerikleri her duruma uygun olacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencinin eğitim alma durumuna göre seans içerisinde çalışılacak amaç sayısı ve öncelikleri değişebilmektedir. 

Doğalaba müfredatının kullanımı nasıl olmalıdır?

Doğalaba müfredatının kullanımı aşağıdaki adımları içerir:

  1. Aile ile ön görüşme
  2. Öğrencinin var olan performansını değerlendirme
  3. Veri formlarının ve materyallerinin hazırlanması
  4. Öğrenci dosyasının oluşturulması ve ilgili dökümanların yerleştirilmesi
  5. Programın uygulanması