DİSLEKSİ NEDİR ?

Disleksi; dinleme, konuşma, akıl yürütme, okuma, yazma, matematik yeteneklerinin kazanılması ve bilginin kullanılmasında güçlüktür.

Disleksi doğuştan gelen yapısal bir durum olduğundan, yaşamın ilk yıllarından itibaren belirtilerini gösterir.

Geç konuşmak, duyduklarını anlamakta güçlük çekmek, kelime hazinesinin az olması, sözcükleri yanlış söyleme, olay sırasına göre olay anlatamama küçük yaşlarda fark edilebilecek bazı belirtilerdir.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİSLEKSİ BELİRTİLERİ 


Küçük yaşlarda "pokratal, feştali" gibi kelimeleri yanlış söylerler.

Günlük hayatta kullanılan basit kelimeleri hatırlayamazlar. Örneğin "Ne ile su içeriz" sorusuna "Bardak yerine sürahi" diyerek cevap veririler.

Arkadaşlarının isimlerini hatırlayamazlar. 

Parmak ucunda yürürler. 

Merdivenleri ayak değiştirerek inip çıkamazlar. 

İnce motor becerilerde yetersiz olabilirler. Örneğin düğme ilikleme, makasla kesme, sınırlı boyama, çizim becerilerinde yaşıtlarına göre daha az başarılı olurlar. 

Kaba motor becerilerde yetersiz olabilirler. Örneğin iki tekerlekli bisiklete binme, ritmik hareket etme, el çırpma gibi becerilerde yaşıtlarına göre daha az başarılı olurlar. 

5 yaşına gelmiş olmasına rağmen el tercihleri henüz oluşmayabilir 

Okul öncesi dönemde öğrenilmesi gereken temel kavramları öğrenmede güçlük yaşarlar. Zıt kavramlar, zaman kavramları, sayılar, sayıları sıralama, yer yön kavramlarını öğrenme ve günlük hayatta kullanmada güçlük yaşarlar. 

Dikkat ve bellek sorunları yaşadıkları için şiir ezberleme, adres ezberleme, kendisine verilen yönergeyi aklında tutup yerine getirme becerilerinde desteğe ihtiyaç duyarlar. 

Dikkat gerektiren aktiviteleri çok fazla sürdüremezler, çabuk sıkılırlar ve kendi kendilerine oynamayı tercih ederler. Bu nedenle çoğu zaman dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karıştırılabilir. 

Dislektik çocuklar akıllı görünen, yaşından büyük akıllıca sözler söyleyen ve davranışlarda bulunan; ancak yaşından beklenen akademik becerileri yerine getirmekte zorlanan çocuklardır. 

OKUL DÖNEMİNDE DİSLEKSİ BELİRTİLERİ 


Okula hevesle başlarlar ama bu hevesleri çok sürmez, çizgi çalışmalarının başlaması ile birlikte okula gitmek istemezler. 

Yeni sesleri öğrenmede, okuma yazmayı sökmede güçlük yaşarlar. 

Kitap okumayı sevmezler. 

Ödev yapmayı sevmezler. 

Okuma ve yazmada (D-B-P), (M-N), (F-V), (K-T) seslerini karıştırırlar. 

Kelimeleri düz görmelerine rağmen, tersten okurlar. (Kocaman yerine Çokoman) 

Rakamları tersten okurlar. 35 yerine 53 gibi okurlar. 

Okuduğu metni özetleme, metin ile ilgili sorulara cevap verme, metnin ana fikrini bulma gibi konularda sıkıntı yaşarlar. 

Tahtada gördüklerini deftere yazma, düzenli defter tutma becerilerinde de zorluk yaşarlar. 

Çarpım tablosu ve saat kavramı gibi kavramları öğrenmekte zorlanabilirler. 

Problemleri dört işlem kullanarak çözmek yerine kendilerine göre geliştirdikleri yöntemleri kullanarak farklı şekillerde çözerler, ama yanlış çözerler. 

Okula, servise, gidilecek yerlere geç kalırlar.