PRODİS
  • PRODİS özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara bilimsel dayanaklı müdahaleler sağlamayı hedefleyen özel eğitim kurumlarına eğitsel materyal, öğretmen eğitimi ve kurumsal danışmanlık sağlama sistemidir.

  • PRODİS disleksi, disgrafi ve diskakuli yaşayan öğrencilerle çalışacak öğretmenlere ve kurumlara profesyonel destek sağlamaktadır.
  • PRODİS kapsamında eğitsel materyaller, öğretmen eğitimi ve kurumsal danışmanlık alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sağlanmaktadır.
  • Alan uzmanı öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler sağlanmakta
  • Öğretmen eğitimleri her ay bir eğitim şeklinde sağlanmakta
  • Alan uzmanı öğretim üyeleri kurum koordinatörlerine her ay çevrimiçi danışmanlık hizmeti sağlamakta
  • Alan uzmanı öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler sağlanmakta
  • Öğretmen eğitimleri her ay bir eğitim şeklinde sağlanmakta
  • Alan uzmanı öğretim üyeleri kurum koordinatörlerine her ay çevrimiçi danışmanlık hizmeti sağlamakta.